Scroll to navigation

FDFORMAT(8) Administracja systemem FDFORMAT(8)

NAZWA

fdformat - niskopoziomowe formatowanie dyskietki

SKŁADNIA

fdformat [opcje] urządzenie

OPIS

fdformat formatuje niskopoziomowo dyskietkę. urządzenie jest zazwyczaj jednym z następujących (dla stacji dysków numer główny (major) to dwa, a poboczny (minor) jest pokazany tylko dla celów informacyjnych):

/dev/fd0d360 (minor = 4)
/dev/fd0h1200 (minor = 8)
/dev/fd0D360 (minor = 12)
/dev/fd0H360 (minor = 12)
/dev/fd0D720 (minor = 16)
/dev/fd0H720 (minor = 16)
/dev/fd0h360 (minor = 20)
/dev/fd0h720 (minor = 24)
/dev/fd0H1440 (minor = 28)
/dev/fd1d360 (minor = 5)
/dev/fd1h1200 (minor = 9)
/dev/fd1D360 (minor = 13)
/dev/fd1H360 (minor = 13)
/dev/fd1D720 (minor = 17)
/dev/fd1H720 (minor = 17)
/dev/fd1h360 (minor = 21)
/dev/fd1h720 (minor = 25)
/dev/fd1H1440 (minor = 29)

Standardowe stacje dysków, /dev/fd0 i /dev/fd1 nie będą działały z fdformat kiedy używa się niestandardowego formatu lub kiedy format nie został wcześniej automatycznie wykryty. W tym wypadku należy użyć setfdprm(8) aby załadować parametry dysku.

OPCJE

-f, --from N
Zaczyna od ścieżki N (domyślnie 0)
-t, --to N
Kończy na ścieżce N.
-r, --repair N
Próbuje naprawić ścieżki które nie przeszły weryfikacji (maksymalnie N prób).
-n, --no-verify
Pomija weryfikację, która jest zwykle dokonywana po formatowaniu.
-V, --version
Wypisuje informację o wersji programu i wychodzi.
-h, --help
Wyświetla pomoc i wychodzi.

ZOBACZ TAKŻE

fd(4), setfdprm(8), mkfs(8), emkfs(8)

AUTOR

Werner Almesberger (almesber@nessie.cs.id.ethz.ch)

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie fdformat jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.28 oryginału.

lipiec 2014 util-linux