Scroll to navigation

AT.ALLOW(5) Podręcznik programisty Linuksa AT.ALLOW(5)

NAZWA

at.allow, at.deny - określa, kto może przekazywać zadania do at lub batch

OPIS

Pliki /etc/at.allow i /etc/at.deny decydują o tym, którzy użytkownicy mogą przekazywać polecenia do późniejszego wykonania za pośrednictwem at(1) lub batch(1).

Pliki te zawierają listę nazw użytkowników, po jednej w wierszu. Używanie odstępów (spacji, tabulatorów) nie jest dozwolone.

Jeśli istnieje plik /etc/at.allow, to zezwala się na używanie at wyłącznie użytkownikom w nim wymienionym.

Jeżeli nie istnieje /etc/at.allow, to sprawdzany jest /etc/at.deny — każdy użytkownik niewymieniony w tym pliku może używać at.

Pusty plik /etc/at.deny oznacza, że wszyscy użytkownicy mogą korzystać z at.

Jeśli nie istnieje żaden z tych plików, to tylko administrator systemu może używać at.

ZOBACZ TAKŻE

at(1), cron(8), crontab(1), atd(8).

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.1.16 oryginału.

wrzesień 1997