Scroll to navigation

STRSIGNAL(3) Podręcznik programisty Linuksa STRSIGNAL(3)

NAZWA

strsignal - zwraca napis opisujący sygnał

SKŁADNIA

#include <string.h>

char *strsignal(int sig);

extern const char * const sys_siglist[];


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

strsignal():

Od glibc 2.10:
_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Przed glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

OPIS

Funkcja strsignal() zwraca łańcuch opisujący numer sygnału przekazany w argumencie sig. Łańcuch może być używany tylko do następnego wywołania funkcji strsignal().

Tablica sys_siglist przechowuje łańcuchy opisujące sygnały poindeksowane według numerów sygnałów. Jeżeli jest to możliwe, należy raczej korzystać z funkcji strsignal() niż z bezpośredniego dostępu do tej tablicy.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja strsignal() zwraca odpowiedni łańcuch opisu lub komunikat o nieznanym sygnale, gdy numer sygnału jest błędny. W niektórych systemach (ale nie w Linuksie) dla błędnego numeru sygnału może zostać zwrócony wskaźnik NULL zamiast komunikatu.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
strsignal() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:strsignal locale

ZGODNE Z

POSIX.1-2008. Występuje w Solarisie i systemach BSD.

ZOBACZ TAKŻE

psignal(3), strerror(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <siewca@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2016-03-15 GNU