Scroll to navigation

BRK(2) Podręcznik programisty Linuksa BRK(2)

NAZWA

brk, sbrk - zmiana wielkości segmentu danych

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int brk(void *end_data_segment);

void *sbrk(ptrdiff_t increment);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

brk ustawia koniec segmentu danych na wartość podaną jako argument end_data_segment, o ile wartość ta jest sensowna, system posiada dostateczną ilość pamięci oraz nie zostanie przekraczona maksymalna wielkość segmentu danych dla procesu (zobacz setrlimit(2)).

sbrk zwiększa przestrzeń danych programu o wartość increment bajtów. sbrk nie jest wywołaniem systemowym, jest tylko zamiennikiem z biblioteki C. Wywołanie sbrk z increment równym 0 może służyć do znalezienia aktualnej lokalizacji punktu zakończenia programu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, brk zwraca zero, a sbrk zwraca wskaźnik do początku nowego obszaru. W wypadku błędu zwracane jest -1 a errno nadawana jest wartość ENOMEM.

ZGODNE Z

BSD 4.3

brk i sbrk nie są zdefiniowane w standardzie C i są też wyłączone ze standardu POSIX.1 (zobacz paragrafy B.1.1.1.3 i B.8.3.3).

ZOBACZ TAKŻE

execve(2), getrlimit(2), malloc(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 brk

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

1993-07-21 Linux 0.99.11