Scroll to navigation

POW10(3) Podręcznik programisty Linuksa POW10(3)

NAZWA

pow10, pow10f, pow10l - funkcja potęgowa o podstawie 10

SKŁADNIA

#define _GNU_SOURCE         /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <math.h>

double pow10(double x);

float pow10f(float x);
long double pow10l(long double x);

Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcje te zwracają wartość 10 podniesioną do potęgi x.

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
pow10(), pow10f(), pow10l() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

Jest to rozszerzenie GNU.

UWAGI

Funkcje są takie same jak funkcje opisane w podręczniku exp10(3).

ZOBACZ TAKŻE

exp10(3), pow(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-03-02