Scroll to navigation

PAUSE(2) Podręcznik programisty Linuksa PAUSE(2)

NAZWA

pause - oczekiwanie na sygnał

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int pause(void);

OPIS

pause powoduje, że wołający proces (lub wątek) zasypia aż do chwili otrzymania sygnału, który albo spowoduje zakończenie procesu (wątku), albo wymaga wywołania przez niego funkcji przechwytującej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

pause() powraca tylko wtedy, gdy przechwycony zostanie sygnał i nastąpi powrót z funkcji przechwytującej ten sygnał. W takiej sytuacji pause() zwraca -1 i ustawia errno na EINTR.

BŁĘDY

EINTR
przechwycono sygnał i nastąpił powrót z funkcji przechwytującej ten sygnał.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

kill(2), select(2), signal(2), sigsuspend(2)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-08-08 Linux