Scroll to navigation

MEMSET(3) Podręcznik programisty Linuksa MEMSET(3)

NAZWA

memset - wypełnia obszar pamięci stałym bajtem

SKŁADNIA

#include <string.h>

void *memset(void *s, int c, size_t n);

OPIS

Funkcja memset() wypełnia pierwszych n bajtów obszaru pamięci wskazywanego przez s stałym bajtem c.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja memset() zwraca wskaźnik do obszaru pamięci s.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
memset() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

bzero(3), swab(3), wmemset(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Jarosław Beczek (PTM) <bexx@poczta.onet.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-08-08 GNU