Scroll to navigation

GETWCHAR(3) Podręcznik programisty Linuksa GETWCHAR(3)

NAZWA

getwchar - odczytanie szerokiego znaku ze standardowego wejścia

SKŁADNIA

#include <wchar.h>

wint_t getwchar(void);

OPIS

Funkcja getwchar() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji getchar(3). Odczytuje szeroki znak z stdin i zwraca go. Gdy osiągnięty zostanie koniec strumienia lub gdy ferror(stdin) stanie się prawdziwe, to zwrócony zostanie WEOF. Po wystąpieniu błędu konwersji szerokiego znaku ustawia errno na EILSEQ i również zwraca WEOF.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja getwchar() zwraca następny szeroki znak ze standardowego wejścia lub WEOF.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
getwchar() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

UWAGI

Zachowanie getwchar() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

Uzasadnione jest oczekiwanie, że getwchar() rzeczywiście przeczyta wielobajtowy ciąg ze standardowego wejścia i przetworzy go na szeroki znak.

ZOBACZ TAKŻE

fgetwc(3), unlocked_stdio(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-08-08 GNU