Scroll to navigation

FMOD(3) Podręcznik programisty Linuksa FMOD(3)

NAZWA

fmod, fmodf, fmodl - reszta z dzielenia zmiennoprzecinkowego

SKŁADNIA

#include <math.h>

double fmod(double x, double y);

float fmodf(float x, float y);
long double fmodl(long double x, long double y);

Proszę linkować z -lm.


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fmodf(), fmodl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje te obliczają resztę z dzielenia x przez y. Zwracana wartość to x-n*y, gdzie n jest ilorazem x / y, zaokrąglonym w kierunku zera do liczby całkowitej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wartość x - n*y dla pewnej liczby całkowitej n, takiej że wartość zwracana ma taki sam znak jak x oraz wartość mniejszą niż wartość y.

Jeśli x lub y jest NaN, to zwracane jest NaN.

Jeśli x jest równe nieskończoności, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

Jeśli y wynosi zero, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

Jeśli x wynosi +0 (-0), a y jest różne od zera, to zwracane jest +0 (-0).

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

Błąd dziedziny: x jest nieskończonością
errno jest ustawiane na EDOM (patrz także BŁĘDY IMPLEMENTACJI). Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).
Błąd dziedziny: y jest równe zero
errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
fmod(), fmodf(), fmodl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

Implementacja tych funkcji w wersjach wcześniejszych niż 2.10 biblioteki glibc nie ustawiała errno na EDOM, gdy wystąpił błąd dziedziny dla nieskończonego x.

ZOBACZ TAKŻE

remainder(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <alpha@irc.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2016-03-15