Scroll to navigation

CREAL(3) Podręcznik programisty Linuksa CREAL(3)

NAZWA

creal, crealf, creall - pobierają część rzeczywistą liczby zespolonej

SKŁADNIA

#include <complex.h>

double creal(double complex z);
float crealf(float complex z);
long double creall(long double complex z);

Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcje te zwracaja część rzeczywistą liczby zespolonej z.

Wzór:

    z = creal(z) + I * cimag(z)

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
creal(), crealf(), creall() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

UWAGI

Gcc wspiera także __real__. Jest to rozszerzenie GNU.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), cimag(3), complex(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-04-19