Scroll to navigation

ATOF(3) Podręcznik programisty Linuksa ATOF(3)

NAZWA

atof - przekształcenie łańcucha znaków na double

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>

double atof(const char *nptr);

OPIS

Funkcja atof() przekształca początkową część łańcucha znaków wskazywanego przez nptr na double. Działa to tak samo, jak


strtod(nptr, NULL);

z tym wyjątkiem, że atof() nie wykrywa błędów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zwracany jest wynik przekształcenia.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
atof() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe locale

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

atoi(3), atol(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-08-08 GNU