Scroll to navigation

DATE(1) General Commands Manual DATE(1)

NÉV

date - kiírja vagy beállítja a rendszerdátumot és -időt

ÁTTEKINTÉS

date [-u] [-d datestr] [-s datestr] [--utc] [--universal] [--date=datestr] [--set=datestr] [--help] [--version] [+FORMAT] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

LEÍRÁS

Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.
Ez a kézikönyv lap a date parancs GNU verzióját dokumentálja. Az argumentumok nélküli date kiírja az aktuális dátumot és időt (az alább leírt `%c' direktívának megfelelő formátumban). Ha egy `+' jellel kezdődő argumentum meg van adva, az argumentum által megszabott formátumban írja ki az aktuális időt és dátumot. Az argumentum ugyanolyan formájú, mint az `strftime' függvénynek átadott formázó karakterlánc. A direktívák kivételével, amik `%' jellel kezdődnek, a karakterláncban lévő karakterek módosítatlanul kerülnek kiírásra.
A direktívák:
%
literális %
n
újsor
t
vízszintes tabulátor
Időmezők:
%H
óra (00..23)
%I
óra (01..12)
%k
óra ( 0..23)
%l
óra ( 1..12)
%M
perc (00..59)
%p
a helyi AM vagy PM
%r
12-órás idő (hh:mm:ss [AP]M)
%s
az Koordinált Világidő (UTC) szerinti 1970-01-01 00:00:00 óta eltelt másodpercek (nem szabványos bővítés)
%S
másodperc (00..61)
%T
24-órás idő (hh:mm:ss)
%X
a helyi idő ábrázolása (%H:%M:%S)
%Z
időzóna (pl. EDT), vagy semmi, ha nem határozható meg időzóna
Dátummezők:
%a
a helyi nap rövidített neve (Sun..Sat)
%A
a helyi nap teljes neve, változó hosszal (Sunday..Saturday)
%b
a helyi hónap rövidített neve (Jan..Dec)
%B
a helyi hónap teljes neve, változó hosszal (January..December)
%c
a helyi dátum és idő (Sat Nov 04 12:02:33 EST 1989)
%d
a hónap napja (01..31)
%D
dátum (mm/dd/yy)
%h
ugyanaz, mint a %b
%j
az év napja (001..366)
%m
hónap (01..12)
%U
a hét sorszáma az évben úgy, hogy vasárnap a hét első napja (00..53)
%w
a hét napja (0..6) úgy, hogy 0 vasárnapnak felel meg
%W
a hét sorszáma az évben úgy, hogy hétfő a hét első napja (00..53)
%x
a helyi dátum ábrázolása (mm/dd/yy)
%y
az év utolsó két számjegye (00..99)
%Y
év (1970...)
Alapértelmezésben a date nullákkal vezeti be a numerikus mezőket. A GNU date a következő, nem szabványos, numerikus módosítókat ismeri fel:
-
(kötőjel) nem vezeti be a mezőket
_
(aláhúzás) szóközökkel vezeti be a mezőket
Ha nem `+' jellel kezdődő argumentumot kap, a date az argumentum által meghatározott időre és dátumra állítja be a rendszerórát. Az argumentumnak teljes egészében számokból kell állnia. Ezek jelentése a következő:
MM
hónap
DD
a hónapon belüli nap
óra
mm
perc
CC
az év első két jegye (opcionális)
YY
az év utolsó két jegye (opcionális)
ss
másodperc (opcionális)
Csak a superuser állíthatja be a rendszerórát.

OPCIÓK

-d datestr, --date datestr
Megjeleníti a, szinte bármely használatos formában megadható, datestr -rel, meghatározott időt és dátumot. A megjelenítés az alapértelmezett kimeneti formátumban történik, vagy ha `+' jellel kezdődő argumentumot kap a date , az argumentum által meghatározott formátumban.
--help
Üzenetet nyomtat a szabványos kimenetre a felhasználás módjáról, és sikeresen befejeződik.
-s datestr, --set datestr
Beállítja az időt és dátumot datestr -re, amely szinte bármely használatos formában megadható. Tartalmazhat hónapneveket, időzónákat, `am' -et és `pm' -et stb.
-u, --universal
Koordinált Világidő (más néven Greenwichi Középidő) szerinti időt és dátumot írja ki vagy állítja be a lokális (wall clock) helyett.
--version
Üzenetet nyomtat a szabványos kimenetre a verzió információval, és sikeresen befejeződik.

PÉLDÁK

A tegnapelőtti dátumérték kiírása:
date --date ´2 days ago´
A maihoz képest 3 hónap és 1 nap múlva következő nap dátumértékének kiírása:
date --date ´3 months 1 day´
Annak kírása, hogy az aktuális év karácsonya az év hányadik napja:
date --date ´25 Dec´ +%j
Az aktuális dátum teljes hónapnevet és a hónap napját tartalmazó formában történő kiírása:
date ´+%B %d´
De meglehet, hogy a szándék nem ez, mert a hónap első kilenc napján a `%d´ értéke nullával bevezetett, kétjegyű mező lesz. Például a `date -d 1-may ´+%B %d´´ ezt fogja kiírni: `May 01´.
Ugyanennek a dátumnak az egyjegyű napok előtt szereplő bevezető nullák nélküli kiírásához mindent összevetve a nem szabványos `-´ használható, amely elnyomja a kitöltést.
date -d 1-may ´+%B %-d´

MAGYAR FORDÍTÁS

Gombai Sándor <sgombai@hotmail.com>
GNU Shell Utilities FSF