Scroll to navigation

WHATIS(1) Værktøjer til manualsider WHATIS(1)

NAVN

whatis - vis beskrivelser på en linje for manualsider

SYNOPSIS

whatis [-dlv?V] [-r|-w] [-s liste] [-m system[,...]] [-M sti] [-L sted] [-C fil] navn ...

BESKRIVELSE

Each manual page has a short description available within it. whatis searches the manual page names and displays the manual page descriptions of any name matched.

name may contain wildcards (-w) or be a regular expression (-r). Using these options, it may be necessary to quote the name or escape (\) the special characters to stop the shell from interpreting them.

index databases are used during the search, and are updated by the mandb program. Depending on your installation, this may be run by a periodic cron job, or may need to be run manually after new manual pages have been installed. To produce an old style text whatis database from the relative index database, issue the command:

whatis -M manpath -w '*' | sort > manpath/whatis

where manpath is a manual page hierarchy such as /usr/man.

TILVALG

-d, --debug
Vis fejlsøgningsinformation.
-v, --verbose
Vis uddybende advarsler.
-r, --regex
Interpret each name as a regular expression. If a name matches any part of a page name, a match will be made. This option causes whatis to be somewhat slower due to the nature of database searches.
-w, --wildcard
Interpret each name as a pattern containing shell style wildcards. For a match to be made, an expanded name must match the entire page name. This option causes whatis to be somewhat slower due to the nature of database searches.
-l, --long
Tilpas ikke resultatet til terminalbredden. Normalt vil resultatet blive forkortet til terminalbredden for at undgå grimme resultater fra dårligt skrevet NAVN-afsnit.
-s liste, --sections liste, --section liste
Søg kun i de angivne manualafsnit. liste er en kolon- eller kommaadskilt liste af afsnit. Hvis et punkt i liste er et simpelt afsnit, for eksempel »3«, så vil den viste beskrivelsesliste inkludere sider i afsnit »3«, »3perl«, »3x« og så videre; mens at hvis et punkt i liste har en udvidelse, for eksempel »3perl«, så vil listen kun inkludere sider i den præcise del af manualafsnittet.

-m system[,...], --systems=system[,...]

If this system has access to other operating system's manual page names, they can be accessed using this option. To search NewOS's manual page names, use the option -m NewOS.

The system specified can be a combination of comma delimited operating system names. To include a search of the native operating system's manual page names, include the system name man in the argument string. This option will override the $SYSTEM environment variable.

-M sti--manpath=sti
Specify an alternate set of colon-delimited manual page hierarchies to search. By default, whatis uses the $MANPATH environment variable, unless it is empty or unset, in which case it will determine an appropriate manpath based on your $PATH environment variable. This option overrides the contents of $MANPATH.
-L sprog--locale=sprog
whatis vil normalt bestemme dit lokale sprog med et kald til C-funktionen setlocale(3), som undersøger diverse miljøvariabler, muligvis inklusive $LC_MESSAGES og $LANG. For midlertidigt at overskrive den afslørede værdi bruges dette tilvalg til at supplere en sprog-streng direkte til whatis. Bemærk at det ikke vil træde i kraft før søgningen efter sider rent faktisk begynder. Resultatet såsom hjælpebeskeden vil altid blive vist i det oprindeligt bestemte sprog.
-C fil--config-file=fil
Brug denne brugerkonfigurationsfil frem for standarden ~/.manpath.
-?, --help
Vis en hjælpebesked og afslut.
--usage
Vis en kort hjælpebesked og afslut.
-V, --version
Vis versionsinformation.

AFSLUT-STATUS

0
Programkørsel endt uden fejl.
1
Brugs-, syntaks- eller konfigurationsfilfejl.
2
Operationel fejl.
16
Intet blev fundet som matchede de angivne kriterier.

MILJØ

SYSTEM
Hvis $SYSTEM er angivet, vil det have den samme effekt, som hvis den var blevet angivet som argument for tilvalget -m.
MANPATH
If $MANPATH is set, its value is interpreted as the colon-delimited manual page hierarchy search path to use.
MANWIDTH
If $MANWIDTH is set, its value is used as the terminal width (see the --long option). If it is not set, the terminal width will be calculated using the value of $COLUMNS, an ioctl(2) if available, or falling back to 80 characters if all else fails.

FILER

/usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
Et traditionelt globalt index-databasemellemlager.
/var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
Et FHS-overholdende globalt index-databasemellemlager.
/usr/share/man/.../whatis
En traditionel whatis-tekstdatabase.

SE OGSÅ

apropos(1), man(1), mandb(8)

FORFATTER

Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
Colin Watson (cjwatson@debian.org).
2016-12-12 2.7.6.1