Scroll to navigation

LIVE-TOOLS(7) Projecte Live Systems LIVE-TOOLS(7)

NOM

live-tools - Scripts de Suport del Sistema

DESCRIPCIÓ

live-tools conté scripts addicionals de suport per als sistemes en viu.

EINES

live-tools actualment conté les següents eines.

live-update-initramfs(8)
escriu imatges actualitzades del nucli i l'initrd en els medis en viu. Aquest wrapper substitueix l'ordre update-initramfs proporcionada pel paquet initramfs-tools.
live-update-initramfs-uuid
actualitza l'UUID en una imatge initramfs que ja existeix.
live-toram
copia el sistema en execució a la memòria RAM per tal d'expulsar els medis.
live-system
determina si el sistema que s'està executant és un sistema en viu.
live-persistence(1)
permet que un sistema no persistent utilitzi la persistència en temps d'execució.

VEURE TAMBÉ

live-boot(7)

live-build(7)

live-config(7)

PÀGINA WEB

Es pot trobar més informació sobre live-tools i el projecte Live Systems a la pàgina web <http://live-systems.org/> i al manual a <http://live-systems.org/manual/>.

ERRORS

Es pot informar de les errades mitjançant la presentació d'un informe d'errors sobre al paquet live-tools al Sistema de Seguiment d'Errors a <http://bugs.debian.org/> o escrivint un correu electrònic a la llista de correu de Live Systems a <debian-live@lists.debian.org>.

AUTOR

live-tools va ser escrit per Daniel Baumann <mail@daniel-baumann.ch>.
2015-09-25 5.0~a2-1