Scroll to navigation

VIPW(8) Polecenia Zarządzania Systemem VIPW(8)

NAZWA

vipw, vigr - edytuj plik haseł, grup lub ich wersji chronionych

STRESZCZENIE

vipw [opcje]
vigr [opcje]

OPIS

Polecenia vipw i vigr umożliwiają modyfikację plików odpowiednio /etc/passwd i /etc/group. Przy zastosowaniu flagi -s modyfikują także dodatkowe wersje chronione tych plików - odpowiednio /etc/shadow i /etc/gshadow. Dla ochrony przed uszkodzeniem w trakcie modyfikacji tych plików programy te ustawiają odpowiednie blokady. Szukając edytora programy te używają w pierwszej kolejności zmiennej środowiska $VISUAL, a następnie $EDITOR, a na końcu a na końcu domyślnego edytora vi(1).

OPCJE

Polecenia vipw i vigr posiadają następujące opcje:Polecenia vipw i vigr posiadają następujące opcje:
-g, --group
Edycja bazy grup.
-h, --help
Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie działania.
-p, --passwd
Edycja bazy passwd.
-q, --quiet
Cichy tryb pracy.
-R, --root CHROOT_DIR
Apply changes in the CHROOT_DIR directory and use the configuration files from the CHROOT_DIR directory.
-s, --shadow
Edycja bazy shadow lub gshadow.

ENVIRONMENT

VISUAL
Editor to be used.
EDITOR
Editor to be used if VISUAL is not set.

PLIKI

/etc/group
Informacje o grupach użytkowników.
/etc/gshadow
Informacje chronione o grupach użytkowników.
/etc/passwd
Informacja o kontach użytkowników.
/etc/shadow
Informacje chronione o użytkownikach.

ZOBACZ TAKŻE

vi(1), group(5), gshadow(5) , passwd(5), , shadow(5).
05/17/2017 shadow-utils 4.2