Scroll to navigation

ksyms(8) Linux Modül Desteği ksyms(8)

İSİM

ksyms - çekirdek ve modüller tarafından tanımlanmış sembolleri gösterir

KULLANIM

ksyms [ -a ] [ -h ] [ -m ]

AÇIKLAMA

ksyms, çekirdek ve modüller tarafından tanımlanmış sembollerle ilgili bilgileri gösterir. Çıktı biçimi: adres, sembol ismi, tanımlayan modül.

SEÇENEKLER

-a, -all
Öntanımlı olarak, sadece modüller tarafından tanımlanmış semboller listelenir. Bu seçenekler çekirdekte tanımlanmış semboller de listelenir.
-h, --noheader
Sütun başlıklarını göstermez.
-m, --info
Modül bilgilerini görüntüler. Her bir modülün listedeki çekirdek yükleme adreslerini ve boyutlarını içerir.
-m, --info
Modül bilgilerini görüntüler. Her bir modülün listedeki çekirdek yükleme adreslerini ve boyutlarını içerir.
-H, --help
Yardım konularını gösterir.
-V, --version
Sürüm bilgilerini de gösterir.

İLGİLİ BELGELER

depmod(8), insmod(8), lsmod(8), modprobe(8), rmmod(8).

GEÇMİŞ

ksyms komutu ilk olarak Bjorn Ekwall <bj0rn (at) blox.se> tarafından tasarlandı. -m seçeneği David Hinds <dhinds (at) allegro.stanford.edu> tarafından eklendi. 2.1.17 için Richard Henderson <rth (at) tamu.edu> tarafından güncellendi.

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004
31 Ocak 2002 Linux