Scroll to navigation

dumpe2fs(8) dumpe2fs(8)

İSİM

dumpe2fs - ext2/ext3 dosya sistemi bilgilerini görüntüler

KULLANIM

dumpe2fs [ -bfhixV ] [ -ob süperblok ] [ -oB blokboyu ] aygıt

AÇIKLAMA

dumpe2fs, istenen aygıt üzerinde bulunan dosya sisteminin süperblokları ve blok gruplarıyla ilgili bilgileri görüntüler.
dumpe2fs, BSD Hızlı Dosya Sistemindeki (BSD Fast File System) Berkeley dumpfs'ine oldukça benzemektedir.

SEÇENEKLER

-b
Dosya sistemindeki bozuk alanlar için ayrılmış blokları gösterir.
-ob süperblok
Birincil süperbloğu kullanmak yerine, süperblok ile belirtilen başka bir süperbloğu kullanır. Bu seçenek, çok bozuk bir dosya sistemini tarayan "sihirbazlar" haricinde pek kullanılmaz.
-oB blokboyu
Dosya sistemi incelenirken blokboyu baytlık bloklar kullanılır. Bu seçenek, çok bozuk bir dosya sistemini tarayan "sihirbazlar" haricinde pek kullanılmaz.
-f
Dosya sistemi dumpe2fs'in tanımadığı özelliklere sahip olsa bile dosya sistemi bilgileri görüntülenir. Sonuçlar tahmini olabilir.
-h
Sadece süperblok bilgilerini görüntüler. Blok gruplarını tanıtıcı bilgiler çıktıda yer almaz.
-i
e2image(8) tarafından oluşturulmuş bir diskeşlem dosyasındaki bir dosya sisteminin bilgilerini görüntüler. Verilen aygıt ismi diskeşlem dosyasına giden yol olarak kullanır.
-x
Ayrıntılı grup bilgilerini blok numaralarını onaltılık biçimde göstererek basar.
-V
Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

YAZILIM HATALARI

Çıktıyı anlayabilmek için fiziksel dosya sistemi yapısını bilmeniz gerekmektedir.

YAZANLAR

dumpe2fs Remy Card <Remy.Card (at) linux.org> tarafından yazılmıştır. Şu anda bakımı Theodore Ts'o <tytso (at) alum.mit.edu> tarafından yapılmaktadır.

YARARLANIM

dumpe2fs, e2fsprogs paketinin bir parçasıdır ve http://e2fsprogs.sourceforge.net adresinden elde edilebilir.

İLGİLİ BELGELER

e2fsck(8), mke2fs(8), tune2fs(8).

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcin (at) belgeler.org>, Mayıs 2005
Şubat 2005 E2fsprogs sürüm 1.36