Scroll to navigation

DROP OPERATOR(7) SQL - Dil Deyimleri DROP OPERATOR(7)

İSİM

DROP OPERATOR - bir işleci kaldırır

KULLANIM

DROP OPERATOR isim
    ( {  soltaraf_türü | NONE } , { sağtaraf_türü | NONE } )
    [  CASCADE | RESTRICT ]

AÇIKLAMA

DROP OPERATOR mevcut bir işleci veritabanından kaldırır. Bu komutu çalıştırabilmek için işlecin sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER

isim
Kaldırılacak işlecin ismi (şema nitelemeli olabilir).
soltaraf_türü
İşlecin sol tarafındaki terimin veri türü; işlecin soltaraf terimi yoksa, NONE yazın.
sağtaraf_türü
İşlecin sağ tarafındaki terimin veri türü; işlecin sağtaraf terimi yoksa, NONE yazın.
CASCADE
İşlece bağımlı nesnelerin de silinmesini sağlar.
RESTRICT
İşlece bağımlı nesneler varsa işlecin kaldırılmasını engeller. Bu öntanımlıdır.

ÖRNEKLER

integer türünde terimleri olan a^b üs alma işlecini kaldırmak için:
DROP OPERATOR ^ (integer, integer);
bit türünde terimi olan ~b öncül tekterimli bit seviyesi tümleyen işlecini kaldırmak için:
DROP OPERATOR ~ (none, bit);
bigint türünde terimi olan x! artçıl tekterimli faktöriyel işlecini kaldırmak için:
DROP OPERATOR ! (bigint, none);

UYUMLULUK

SQL standardında DROP OPERATOR diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

CREATE OPERATOR [create_operator(7)],
 
ALTER OPERATOR [alter_operator(7)].

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005
PostgreSQL