Scroll to navigation

CREATE CONSTRAINT TRIGGER(7) SQL - Dil Deyimleri CREATE CONSTRAINT TRIGGER(7)

İSİM

CREATE CONSTRAINT TRIGGER - yeni bir kısıt tetiği tanımlar

KULLANIM

CREATE CONSTRAINT TRIGGER isim
     AFTER olaylar ON
     tablo_ismi kısıt öznitelikler
     FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE işlev_ismi ( argümanlar )

AÇIKLAMA

CREATE CONSTRAINT TRIGGER, CREATE TABLE/ALTER TABLE içinde ve pg_dump tarafından gösterimsel bütünlük için özel tetikler oluşturmakta kullanılır. Genel kullanım için tasarlanmamıştır.

PARAMETRELER

isim
Kısıt tetiğinin ismi.
olaylar
Bu tetiği harekete geçirebilen olay kategorileri.
tablo_ismi
Tetikleyen olanların oluştuğu tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).
kısıt
Asıl kısıt belirtimi.
öznitelikler
Kısıt öznitelikleri.
işlev_ismi(argümanlar)
Tetik işleminin parçası olarak çağrılacak işlev.

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005
PostgreSQL