Scroll to navigation

autorun(1) autorun(1)

İSİM

autorun - CDROM sürücülerini özdevinimli dosya sistemine bağlar/ayırır ve bağladıktan sonra /cdrom_dizini/autorun komutunu çalıştırır

KULLANIM

autorun [-lmqv?V] [-a uygulama] [-c cdçalar] [-e dizge] [-i milisaniye]
     [ -n dizge] [-t dizge] [--autorun=uygulama] [--cdplayer=cdçalar]
     [ --interval=milisaniye] [--lock] [--mountonly] [--notify=dizge]
     [ --notify-insert=dizge] [--notify-eject=dizge] [--quiet]
     [ --verbose] [--help] [--usage] [--version] [cdromaygıtları...]

AÇIKLAMA

autorun mucizevÎ olarak sistemde mevcut bütün CDROM sürücüleri otomatik olarak tanır, sürücüye yerleştirildiğinde dosya sistemine bağlar ve CDdeki uygun 'autorun' komutunu çalıştırır. Sıradan bir kullanıcının bunu yapmasını sağlamak için /etc/fstab dosyasında izin vermek istediğiniz CDROMların seçeneklerine user,exec eklemeniz gerekir.
Ayrıca KDE için Autorun.desktop'u da kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey dosyayı Autostart dizinine eklemektir.
Komut dizgileri çözümlenir ve %P%, bağlama noktasının yolu ile, %D% ise aygıt yolu ile değiştirilir. Bunlardan sonra, komut dizgesi kabukta /bin/sh -c "komut dizgesi" ile çalıştılır.

SEÇENEKLER

-a, --autorun=uygulama
CD değiştirilirse, uygulama'yı çalıştırır. Bu çalıştırılabilirin CD'de bulunması gerekir. Örn."--autorun=uygulamam" şeklinde belirtirseniz ve CD /mnt/cdrom/ altına bağlanmışsa, CD değiştirildikten sonra autorun "/mnt/cdrom/uygulamam" dosyasını çalıstırmayı deneyecektir. (öntanımlı dizge: "/autorun")
-c, --cdplayer=cdçalar
Eğer müzik CD'si takılırsa cdçalar uygulamasını çalıştır (öntanımlı: "/usr/bin/kscd").
-i, --interval=milisaniye
Sınamalar arasındaki milisaniye'lik bekleme süresi (öntanımlı: 1000).
-l, --lock
Bağlanan ortamı kilitler (bu durumda dosya sisteminden kendiniz ayırmalısınız).
-m, --mountonly
Sadece bağlar/ayırır (herhangi komut çalıştırılmaz).
-n, --notify=dizge
CD değiştirildiği zaman çalıştırılcak komut dizgesi (öntanımlı: "/usr/bin/kfmclient configureDesktop").
-t, --notify-insert=dizge
CD takıldığı zaman çalıştırılması istenen autorun dosyası veya --autorun ile belirtilmiş komut çalıştırılamadığı zaman çalıştırılacak komut dizgesi (öntanımlı: "/usr/bin/kfmclient openURL %P%").
-e, --notify-eject=dizge
CD çıkartıldığı zaman çalıştırılcak komut dizgesi (öntanımlı: "").
-q, --quiet
Hiçbir çıktı üretilmez.
-v, --verbose
Daha ayrıntılı çıktı üretilir.
-?, --help
Bu yardım iletisini basar ve çıkar.
--usage
Kısa kullanım bilgisi iletisi basar.
-V, --version
Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.
Uzun seçenekler için zorunlu veya isteğe bağlı olan argümanlar kısa seçenekler içinde zorunlu veya isteğe bağlıdır.

YAZAN

Harald Hoyer <Harald.Hoyer (at) redhat.de>
Proje sayfası: http://parzelle.de/.

ÇEVİREN

Mehmet Büyüközer <mbuyukozer (at) gmx.co.uk>, Mart 2004