Scroll to navigation

ALTER OPERATOR(7) SQL - Dil Deyimleri ALTER OPERATOR(7)

İSİM

ALTER OPERATOR - bir işlecin tanımını değiştirir

KULLANIM

ALTER OPERATOR name ( { solterim_türü | NONE },
            { sağterim_türü | NONE } ) OWNER TO yeni_aidiyet

AÇIKLAMA

ALTER OPERATOR bir işlecin tanımını değiştirir. Tek işlevselliği işlecin sahibini değiştirmektir.

PARAMETRELER

isim
Mevcut bir işlecin ismi (şema nitelemeli olabilir).
solterim_türü
İşlecin sol tarafındaki teriminin veri türü. Böyle bir terim yoksa, NONE yazın.
sağterim_türü
İşlecin sağ tarafındaki teriminin veri türü. Böyle bir terim yoksa, NONE yazın.
yeni_aidiyet
İşlecin yeni sahibi. Bir işlecin sahibini sadece ayrıcalıklı kullanıcı değiştirebilir.

ÖRNEKLER

Terimleri text türünde olan a @@ b özel işlecinin sahibini değiştirmek için:
ALTER OPERATOR @@ (text, text) OWNER TO joe;

UYUMLULUK

SQL standardında ALTER OPERATOR diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

CREATE OPERATOR [create_operator(7)], DROP OPERATOR [drop_operator(7)].

ÇEVİREN

Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005
PostgreSQL