Scroll to navigation

UNLINK(1) Polecenia użytkownika UNLINK(1)

NAZWA

unlink - wywołuje funkcję unlink w celu usunięcia podanego pliku

SKŁADNIA

unlink PLIK
 
unlink OPCJA

OPIS

--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu unlink proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Michaela Stone'a.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
 
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

unlink(2)
Pełna dokumentacja unlink jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i unlink są poprawnie zainstalowane, to polecenie
info coreutils 'unlink invocation'
powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.
wrzesień 2014 GNU coreutils 8.23