Scroll to navigation

SHA224SUM(1) Polecenia użytkownika SHA224SUM(1)

NAZWA

sha224sum - oblicza i sprawdza skrót wiadomości SHA224

SKŁADNIA

sha224sum [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Wypisuje lub sprawdza sumy kontrolne SHA224 (224-bitowe). Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.
-b, --binary
czyta w trybie binarnym
-c, --check
czyta sumy kontrolne SHA224 z PLIKÓW i sprawdza je
--tag
tworzy sumę kontrolną w stylu BSD
-t, --text
czyta w trybie tekstowym (domyślnie)

Następujące cztery opcje są przydatne tylko przy sprawdzaniu sum kontrolnych:

--quiet
nie wyświetla OK po każdym pozytywnie zweryfikowanym pliku
--status
nie wyświetla niczego, wynik można poznać za pomocą kodu wyjścia
--strict
wychodzi z niezerowym kodem zakończenia przy niepoprawnie sformatowanych wierszach sum kontrolnych
-w, --warn
ostrzega o niepoprawnie sformatowanych wierszach sum kontrolnych
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Sumy są obliczane zgodnie z opisem w RFC 3874. Podczas sprawdzania, wejście powinno być wygenerowane wcześniej przez ten program. Domyślnym trybem jest wyświetlanie wierszy z sumą kontrolną, znaku określającego typ wejściowy ( * - binarny, spacja - tekstowy) i nazwy każdego PLIKU.
Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu sha224sum proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Ulricha Dreppera, Scotta Millera i Davida Madore.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
 
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja sha224sum jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i sha224sum są poprawnie zainstalowane, to polecenie
info coreutils 'sha224sum invocation'
powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.
wrzesień 2014 GNU coreutils 8.23