Scroll to navigation

SCP(1) General Commands Manual SCP(1)

NAZWA

scp
bezpieczne kopiowanie (program zdalnego kopiowania plików)

SKŁADNIA

scp [
-12346BCpqrv
] [
-c szyfr
] [
-F plik_konfig_ssh
] [
-i plik_tożsamości
] [
-l limit
] [
-o opcja_ssh
] [
-P port
] [
-S program
] [
[
użytkownik@
]komp1:
]plik1 ... [
[
użytkownik@
]komp2:
]plik2

OPIS

scp kopiuje pliki między komputerami w sieci. Do transferu danych używa ssh(1) i wykorzystuje tę samą autoryzację oraz daje takie samo bezpieczeństwo jak ssh(1). scp pyta w razie potrzeby o hasła uwierzytelniające.
Wszelkie nazwy plików mogą zawierać specyfikacje komputera i użytkownika, określające, że plik jest kopiowany do/z tego komputera. Nazwy lokalnych plików mogą być podawane wprost przy użyciu bezwzględnych lub względnych nazw ścieżek, tak aby scp nie traktował nazw zawierających znak ‘:’ jako określeń komputerów. Dozwolone jest również kopiowanie między dwoma zdalnymi komputerami.
Dostępne są następujące opcje:
Wymusza na scp użycie pierwszej wersji protokołu.
Wymusza na scp użycie drugiej wersji protokołu.
Kopiowanie pomiędzy dwoma zdalnymi komputerami jest wykonywane poprzez komputer lokalny. Bez tej opcji dane są kopiowane bezpośrednio pomiędzy dwoma komputerami. Proszę zauważyć, że ta opcja wyłącza pasek postępu.
Wymusza na scp używanie tylko adresów IPv4.
Wymusza na scp używanie tylko adresów IPv6.
Wybiera tryb wsadowy (nie pyta o hasła i frazy kodujące).
Włączenie kompresji. Przekazuje flagę -C do programu ssh(1), włączającą kompresję danych.
szyfr
Wybiera szyfr używany do kodowania danych. Opcja ta jest przekazywana bezpośrednio do ssh(1).
plik_konfig_ssh
Określa alternatywny plik konfiguracyjny ssh. Ta opcja jest bezpośrednio przekazywana do ssh(1).
plik_tożsamości
Wybiera plik, z którego odczytywana jest tożsamość (klucz prywatny) dla uwierzytelnienia za pomocą klucza publicznego. Opcja ta jest przekazywana bezpośrednio do ssh(1).
limit
Określa maksymalną prędkość transferu danych podaną w Kbit/s.
opcje_ssh
Może być użyte do przekazania opcji programowi ssh w formacie opisanym w ssh_config(5). Opcja ta jest użyteczna do przekazywania opcji, dla których nie ma osobnej flagi linii poleceń w programie scp. Szczegółowe informacje o podanych niżej opcjach i ich możliwych wartościach można znaleźć w podręczniku ssh_config(5).
AddressFamily
 
BatchMode
 
BindAddress
 
CanonicalDomains
 
CanonicalizeFallbackLocal
 
CanonicalizeHostname
 
CanonicalizeMaxDots
 
CanonicalizePermittedCNAMEs
 
ChallengeResponseAuthentication
 
CheckHostIP
 
Cipher
 
Ciphers
 
Compression
 
CompressionLevel
 
ConnectionAttempts
 
ConnectTimeout
 
ControlMaster
 
ControlPath
 
ControlPersist
 
GlobalKnownHostsFile
 
GSSAPIAuthentication
 
GSSAPIDelegateCredentials
 
HashKnownHosts
 
Host
 
HostbasedAuthentication
 
HostKeyAlgorithms
 
HostKeyAlias
 
HostName
 
IdentityFile
 
IdentitiesOnly
 
IPQoS
 
KbdInteractiveAuthentication
 
KbdInteractiveDevices
 
KexAlgorithms
 
LogLevel
 
MACs
 
NoHostAuthenticationForLocalhost
 
NumberOfPasswordPrompts
 
PasswordAuthentication
 
PKCS11Provider
 
Port
 
PreferredAuthentications
 
Protocol
 
ProxyCommand
 
PubkeyAuthentication
 
RekeyLimit
 
RhostsRSAAuthentication
 
RSAAuthentication
 
SendEnv
 
ServerAliveInterval
 
ServerAliveCountMax
 
StrictHostKeyChecking
 
TCPKeepAlive
 
UsePrivilegedPort
 
User
 
UserKnownHostsFile
 
VerifyHostKeyDNS
 
port
Podaje port, do którego należy się podłączyć na zdalnym hoście. Proszę zauważyć, że opcja ta jest napisana jako wielkie ‘P’, gdyż -p już jest zarezerwowane dla zachowywania czasów modyfikacji i praw dostępu plików.
Zachowuje czasy modyfikacji oraz dostępu i prawa oryginalnego pliku.
Tryb cichy: wyłącza pasek postępu oraz ostrzeżenia i komunikaty diagnostyczne z programu ssh(1).
Rekursywnie kopiuje całe katalogi. Proszę zauważyć, że scp podąża za dowiązaniami symbolicznymi napotkanymi podczas przechodzenia po drzewie katalogów.
program
Nazwa programu używanego do tworzenia zakodowanego połączenia. Program ten musi przyjmować opcje ssh(1),
Tryb gadatliwy. Powoduje, że scp i ssh(1) drukują komunikaty debugowe o swoim działaniu. Jest to przydatne w diagnozowaniu problemów z połączeniem, autoryzacją i konfiguracją.

KOD ZAKOŃCZENIA

scp kończy pracę z kodem 0, jeżeli wszystko odbyło się pomyślnie, lub z kodem >0 w razie wystąpienia błędu.

ZOBACZ TAKŻE

sftp(1), ssh(1), ssh-add(1), ssh-agent(1), ssh-keygen(1), ssh_config(5), sshd(8)

HISTORIA

scp jest oparty na programie rcp o kodzie źródłowym pochodzącym z BSD, do którego prawa należą do władz Uniwersytetu Kalifornijskiego.

AUTORZY

Timo Rinne <tri@iki.fi>, Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
 
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 6.7p1 oryginału.
March 19, 2014 Debian