Scroll to navigation

RMDIR(1) Polecenia użytkownika RMDIR(1)

NAZWA

rmdir - usuwa puste katalogi

SKŁADNIA

rmdir [OPCJA]... KATALOG...

OPIS

Usuwa KATALOG(I) jeśli są puste. Niepuste katalogi należy usuwać poleceniem rm.
--ignore-fail-on-non-empty
ignoruje każde niepowodzenie wynikające wyłącznie z powodu, że katalog nie jest pusty
-p, --parents
usuwa KATALOG(I) oraz katalogi nadrzędne podanej ścieżki np. rmdir -p a/b/c działa podobnie do rmdir a/b/c a/b a
-v, --verbose
wyświetla informacje diagnostyczne o każdym przetwarzanym katalogu
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu rmdir proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
 
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

rmdir(2)
Pełna dokumentacja rmdir jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i rmdir są poprawnie zainstalowane, to polecenie
info coreutils 'rmdir invocation'
powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.
wrzesień 2014 GNU coreutils 8.23