Scroll to navigation

qmail-qmqpd(8) System Manager's Manual qmail-qmqpd(8)

NAZWA

qmail-qmqpd - odbiera wiadomość pocztową poprzez QMQP

SKŁADNIA

qmail-qmqpd

OPIS

qmail-qmqpd odbiera wiadomości pocztowe poprzez Protokół Szybkiego Kolejkowania Poczty - z ang. Quick Mail Queueing Protocol (QMQP) - i wywołuje qmail-queue, by wstawić je do kolejki wiadomości wychodzących. Polecenie qmail-qmqpd wymaga kilku zmiennych środowiska; patrz tcp-environ(5).
qmail-qmqpd pozwala na dostarczanie wiadomości do każdego miejsca. Powinien być wywoływany tylko przy połączeniach od użytkowników autoryzowanych.

ZOBACZ TAKŻE

tcp-env(1), tcpserver(1), tcp-environ(5), qmail-qmqpc(8), qmail-queue(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.06 oryginału.