Scroll to navigation

qmail-newmrh(8) System Manager's Manual qmail-newmrh(8)

NAZWA

qmail-newmrh - przygotowuje morercpthosts dla qmail-smtpd

SKŁADNIA

qmail-newmrh

OPIS

qmail-newmrh czyta instrukcje z /var/lib/qmail/control/morercpthosts i zapisuje je do /var/lib/qmail/control/morercpthosts.cdb w formacie binarnym odpowiednim dla szybkiego dostępu przez qmail-smtpd.
Jeśli jest jakiś kłopot z plikiem control/morercpthosts, qmail-newmrh wyjaśnia ten błąd i zostawia plik control/morercpthosts.cdb w spokoju.
qmail-newmrh dba o to, by control/morercpthosts.cdb był odświeżany automatycznie, więc qmail-smtpd nigdy nie musi czekać aż qmail-newmrh skończy swą pracę. Jednakże qmail-newmrh nie podejmuje próby ochrony przeciw sytuacji, gdy dwa niezależne procesy odświeżają zawartość control/morercpthosts.cdb.
Format binarny control/morercpthosts.cdb nadaje się do przenoszenia pomiędzy maszynami.

ZOBACZ TAKŻE

qmail-smtpd(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.06 oryginału.