Scroll to navigation

PRINTENV(1) Polecenia użytkownika PRINTENV(1)

NAZWA

printenv - wyświetla całość lub część środowiska

SKŁADNIA

printenv [OPCJA]... [ZMIENNA]...

OPIS

Wypisuje wartości określonych ZMIENNYCH środowiskowych. Jeśli nie podano ZMIENNEJ, wyświetlane są nazwy i wartości wszystkich zmiennych środowiskowych.
-0, --null
kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję printenv, która z reguły przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env printenv ....
Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu printenv proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie i Richarda Mlynarika.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
 
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja printenv jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i printenv są poprawnie zainstalowane, to polecenie
info coreutils 'printenv invocation'
powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.
wrzesień 2014 GNU coreutils 8.23