Scroll to navigation

PINKY(1) Polecenia użytkownika PINKY(1)

NAZWA

pinky - lekki finger

SKŁADNIA

pinky [OPCJA]... [UŻYTKOWNIK]...

OPIS

-l
długi format - wyświetla szczegółowe informacje o podanym UŻYTKOWNIKU
-b
pomija informacje o katalogu domowym i powłoce w długim formacie
-h
pomija informacje o pliku project użytkownika w długim formacie
-p
pomija informacje o pliku plan użytkownika w długim formacie
-s
wyświetla informacje w krótkim formacie, jest to ustawienie domyślne
-f
pomija wiersz z nagłówkami kolumn w krótkim formacie
-w
pomija pełną nazwę użytkownika w krótkim formacie
-i
pomija pełną nazwę użytkownika i nazwę zdalnego hosta w krótkim formacie
-q
pomija pełną nazwę użytkownika, nazwę zdalnego hosta i czas bezczynności w krótkim formacie
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Lekka wersja programu finger, wyświetla informacje o użytkowniku. Plik utmp znajduje się w katalogu /var/run/utmp.
Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu pinky proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Josepha Arceneaux, Davida MacKenzie i Kaveha Ghazi.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
 
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja pinky jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i pinky są poprawnie zainstalowane, to polecenie
info coreutils 'pinky invocation'
powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.
wrzesień 2014 GNU coreutils 8.23