Scroll to navigation

MORE(1)() (polecenia użytkownika) MORE(1)()

NAZWA

more
filtrowa przeglądarka plików do CRT

SKŁADNIA

more [
-dlfpcsu
] [
-numer
] [
+/wzór
] [
+numer-wiersza
] [
plik...
]

OPIS

more jest filtrem służącym do przeglądania tekstu strona po stronie, jeden ekran na raz. Bieżąca wersja jest szczególnie prymitywna. Użytkownicy powinni zdać sobie sprawę że less(1) dostarcza emulacji more(1) wraz z licznymi ulepszeniami.

OPCJE

Opcje wiersza poleceń podano poniżej. Opcje pobierane są także ze zmiennej środowiskowej MORE (proszę się upewnić, że poprzedzono je myślnikiem ("-")), ale opcje wiersza poleceń mogą je unieważnić.
Opcja ta określa liczbę całkowitą będącą rozmiarem ekranu (w wierszach).
more wypisze komunikat "[Spacja kontynuuje, 'q' kończy.]" oraz wyświetli "[Klawisz 'h' wyświetla opis.]" zamiast wysyłać znak dzwonka, kiedy naciśnięto nieprawidłowy klawisz.
more zwykle traktuje ^L (koniec strony) jako znak specjalny, i będzie pauzować po każdym wierszu, który zawiera koniec strony. Opcja -l zakazuje takiego zachowania.
Powoduje że more liczy wiersze logiczne, zamiast ekranowych (tj. długie linie nie są zawijane).
Nie przewija ekranu. Zamiast tego czyści cały ekran i potem wyświetlaj tekst.
Proszę zwrócić uwagę, że ta opcja jest włączana automatycznie, jeśli plik wykonywalny nazywa się page.
Nie przewija ekranu. Zamiast tego, rysuje każdy ekran od początku, czyszcząc resztę każdego wiersza w momencie jego wyświetlania.
Zamienia wiele sąsiadujących pustych wierszy w jeden.
Wyłącza podkreślanie.
Opcja +/ określa łańcuch który należy przeszukać zanim zostanie wyświetlony każdy z plików.
Zaczyna od wiersza numer num.

KOMENDY

Interaktywne komendy dla more oparte są na vi(1). Niektóre komendy mogą być poprzedzone liczbą dziesiętną, zwaną k w opisach poniżej. W poniższych opisach, ^X oznacza Control-X.
lub ?
Pomoc: wyświetl podsumowanie tych komend. Jeśli zapomnisz wszystkich innych komend, pamiętaj o tej.
Wyświetl poprzednie k wierszy tekstu. Domyślnie bieżący rozmiar ekranu.
Wyświetl następne k wierszy tekstu. Domyślnie bieżący rozmiar ekranu. Argument staje się nową wartością domyślną.
RETURN
Wyświetl następne k wierszy tekstu. Domyślnie jeden. Argument staje się nową wartością domyślną.
lub ^D
Przewiń o k wierszy. Domyślnie bieżący rozmiar przewijania, początkowo 11. Argument staje się nową wartością domyślną.
lub Q lub INTERRUPT [to co stty oznacza przez intr - przyp. GSN]
Wyjdź.
Przeskocz k wierszy tekstu w przód. Domyślnie jeden.
Przeskocz k ekranów tekstu w przód. Domyślnie jeden.
lub ^B
Przeskocz k ekranów tekstu w tył. Domyślnie jeden.
Idź do miejsca rozpoczęcia poprzedniego wyszukiwania.
Wyświetl bieżący numer wiersza.
wzór
Poszukaj k-tego wystąpienia wyrażenia regularnego. Domyślnie pierwszego.
Poszukaj k-tego wystąpienia poprzedniego wyrażenia regularnego. Domyślnie pierwszego.
lub :!<cmd>
Wykonaj <cmd> w podpowłoce.
Uruchom edytor od bieżącego wiersza. Edytor jest określony zmienną środowiskową VISUAL lub, jeśli jej nie zdefiniowano, EDITOR. Jeśli nie zdefiniowano żadnej ze zmiennych domyślnym edytorem jest vi.
Odśwież ekran.
Idź do k-tego następnego pliku. Domyślnie pierwszego następnego.
Idź do k-tego poprzedniego pliku. Domyślnie pierwszego poprzedniego.
Wyświetl bieżącą nazwę pliku i numer wiersza.
Powtórz poprzednią komendę.

ŚRODOWISKO

more wykorzystuje następujące zmienne środowiskowe, jeśli istnieją:
Zmienną tą można ustawić na ulubione opcje dla more.
Bieżąca używana powłoka (normalnie ustawiana przez powłokę w czasie logowania).
Określa typ terminala, używany przez more do pobrania charakterystyk terminala koniecznych do manipulowania ekranem.

ZOBACZ TAKŻE

vi(1) less(1)

AUTORZY

Eric Shienbrood, UC Berkeley
 
Zmodyfikowany przez Geoffa Pecka z UCB, który dodał podkreślenia i pojedyncze odstępy liniowe.
 
Zmodyfikowany przez Johna Foderaro z UCB, który dodał -c i zmienną środowiskową MORE.

HISTORIA

Polecenie more pojawiło się w 3.0BSD. Ta strona podręcznika dokumentuje wersję 5.19 more (Berkeley 29 VI 88), która jest obecnie używana w środowisku linuksowym. Dokumentacja została stworzona z użyciem kilku innych wersji stron man oraz szczegółowej inspekcji kodu źródłowego.

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie more jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
 
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.20.1 oryginału.
luty 2011 util-linux