Scroll to navigation

LSATTR(1) General Commands Manual LSATTR(1)

NAZWA

lsattr - wypisuje atrybuty plików z linuksowego systemu plików ext2

SKŁADNIA

lsattr [ -RVadv ] [ pliki... ]

OPIS

lsattr wypisuje atrybuty plików z drugiego rozszerzonego systemu plików Linuksa (ext2). Opis atrybutów i ich znaczenia znajduje się w chattr(1).

OPCJE

-R
Rekurencyjnie wypisuje atrybuty katalogów oraz ich zawartość.
-V
Wypisuje wersję programu.
-a
Wypisuje wszystkie pliki w katalogach, włączając pliki zaczynające się od ".".
-d
Wypisuje katalogi jak inne pliki, zamiast wypisywać ich zawartość.
-v
Wypisuje wersję i numer pokolenia (generation number) pliku.

AUTOR

lsattr został napisany przez Remy'ego Carda <Remy.Card@linux.org>. Obecnie opiekuje się nim Theodore Ts'o <tytso@alum.mit.edu>.

BŁĘDY

Nie ma żadnych :-).

DOSTĘPNOŚĆ

lsattr jest częścią pakietu e2fsprogs i jest dostępny na stronie http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE

chattr(1)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.42.12 oryginału.
sierpień 2014 E2fsprogs wersja 1.42.12