Scroll to navigation

INSMOD(8) insmod INSMOD(8)

NAZWA

insmod - prosty program do dodawania modułów do jądra Linux

SKŁADNIA

insmod [nazwa-pliku] [opcje modułu...]

OPIS

insmod jest trywialnym programem do dodawania modułu do jądra. Większość użytkowników będzie wolała użyć w zamian modprobe(8), które jest znacznie sprytniejsze i potrafi obsłużyć zależności między modułami.
Zgłaszane są tylko najogólniejsze błędy: ponieważ próba zlinkowania modułu jest obecnie wykonywana wewnątrz jądra, dmesg daje z reguły więcej informacji na temat błędów.

PRAWA AUTORSKIE

Pierwotnie: Copyright 2002, Rusty Russell, IBM Corporation. Strona podręcznika jest obecnie zarządzana przez Jona Mastersa i innych.

ZOBACZ TAKŻE

modprobe(8), rmmod(8), lsmod(8), modinfo(8)

AUTORZY

Jon Masters <jcm@jonmasters.org>
Deweloper
Lucas De Marchi <lucas.de.marchi@gmail.com>
Deweloper

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 18 oryginału.
27.09.2014 kmod