Scroll to navigation

forward(1) General Commands Manual forward(1)

NAZWA

forward - przekazuje nową pocztę do jednego lub więcej adresów

SKŁADNIA

w .qmail: |forward adres ...

OPIS

forward przekazuje każdą nową wiadomość pocztową do podanej listy adresów. Jest to prosty mechanizm osłonowy dla qmail-queue. Przynosi takie same efekty, co umieszczenie każdego adresu osobno w pliku .qmail, lecz jest bardziej programowalne, ponieważ adres może być skonstruowany w locie.

ZOBACZ TAKŻE

dot-qmail(5), qmail-command(8), qmail-queue(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.06 oryginału.