Scroll to navigation

ECHO(1) Polecenia użytkownika ECHO(1)

NAZWA

echo - wyświetla wiersz tekstu

SKŁADNIA

echo [KRÓTKA-OPCJA]... [NAPIS]...
 
echo DŁUGA-OPCJA

OPIS

Wyświetla NAPIS(Y) na standardowe wyjście.
-n
nie wypisuje kończącego znaku nowego wiersza
-e
włącza interpretowania sekwencji specjalnych z ukośnikiem
-E
wyłącza interpretowanie sekwencji specjalnych z ukośnikiem (domyślnie)
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Jeśli użyto opcji -e, to rozpoznawane są następujące sekwencje specjalne:
\\
odwrotny ukośnik
\a
dzwonek, alarm (BEL)
\b
backspace
\c
kończy wypisywanie wyniku
\e
escape
\f
wysuw strony
\n
znak nowego wiersza
\r
powrót karetki
\t
tabulacja pozioma
\v
tabulacja pionowa
\0NNN
bajt o wartości ósemkowej NNN (1 do 3 cyfr)
\xHH
bajt o wartości szesnastkowej HH (1 do 2 cyfr)
UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję echo, która z reguły przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env echo ....
Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu echo proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Briana Foxa i Cheta Rameya.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
 
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja echo jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i echo są poprawnie zainstalowane, to polecenie
info coreutils 'echo invocation'
powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.
wrzesień 2014 GNU coreutils 8.23