Scroll to navigation

CHROOT(8) Polecenia użytkownika CHROOT(8)

NAZWA

chroot - uruchamia polecenie lub powłokę interaktywną ze specjalnym katalogiem głównym

SKŁADNIA

chroot [OPCJA] NOWY-KATALOG-ROOT [POLECENIE [ARGUMENTY]...]
 
chroot OPCJA

OPIS

Uruchamia POLECENIE w katalogu głównym / ustawionym na NOWY-KATALOG-ROOT.
--userspec=UŻYTKOWNIK:GRUPA
użyty zostanie podany UŻYTKOWNIK i GRUPA (podany jako identyfikator liczbowy lub nazwa)
--groups=LISTA-GRUP
dodatkowe grupy w postaci grupa1,grupa2,.., grupaN
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie
Jeśli nie podano żadnego polecenia, wykonywane jest ${SHELL} -i (domyślnie: /bin/sh -i)
Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu chroot proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Rolanda McGratha.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
 
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

chroot(2)
Pełna dokumentacja chroot jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i chroot są poprawnie zainstalowane, to polecenie
info coreutils 'chroot invocation'
powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.
wrzesień 2014 GNU coreutils 8.23