Scroll to navigation

TRUNC(3) Podręcznik programisty Linuksa TRUNC(3)

NAZWA

trunc, truncf, truncl - zaokrąglenie do liczby całkowitej w kierunku zera

SKŁADNIA

#include <math.h>
double trunc(double x);
 
float truncf(float x);
 
long double truncl(long double x);
Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
trunc(), truncf(), truncl():
_XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L;
 
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcje te zaokrąglają x do najbliższej liczby całkowitej nie większej co do wartości bezwzględnej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te zwracają zaokrągloną wartość całkowitą.
Jeśli x jest całkowite, nieskończone lub NaN, zwracana jest wartość x.

BŁĘDY

Nie występują.

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje trunc(), truncf() i truncl() są bezpieczne dla wątków.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001.

UWAGI

Wartość całkowita zwracana przez te funkcje może być zbyt duża, by przechować ją w danym typie całkowitym int, long itp.). Aby uniknąć przepełnienia, które powoduje, że wynik funkcji jest nieokreślony, aplikacja powinna sprawdzać zakres zwróconej wartości, zanim przypisze ją do zmiennej całkowitej.

ZOBACZ TAKŻE

ceil(3), floor(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2013-06-21