Scroll to navigation

TOUPPER(3) Podręcznik programisty Linuksa TOUPPER(3)

NAZWA

toupper, tolower, toupper_l, tolower_l - przekształca literę na wielką lub małą

SKŁADNIA

#include <ctype.h>
int toupper(int c);
 
int tolower(int c);
int toupper_l(int c, locale_t locale); int tolower_l(int c, locale_t locale);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
toupper_l(), tolower_l():
Od glibc 2.10:
_XOPEN_SOURCE >= 700
Przed glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

OPIS

Te funkcje przekształcają małe litery na wielkie i na odwrót.
Jeśli c jest małą literą toupper() zwraca jej odpowiednik będący wielką literą, jeśli tylko istnieje on w bieżących ustawieniach regionalnych (locale). W przeciwnym razie zwraca c. Funkcja toupper_l() służy temu samemu celowi, lecz używa ustawień regionalnych ustawionych w locale.
Jeśli c jest wielką literą tolower() zwraca jej odpowiednik będący małą literą, jeśli tylko istnieje on w bieżących ustawieniach regionalnych (locale). W przeciwnym razie zwraca c. Funkcja tolower_l() służy temu samemu celowi, lecz używa ustawień regionalnych ustawionych w locale.
Jeśli c nie ani jest wartością unsigned char ani nie ma wartości EOF, zachowanie tych funkcji jest nieokreślone.
Zachowanie toupper_l() i tolower_l() jest niezdefiniowane, jeśli locale jest specjalnych obiektem locale LC_GLOBAL_LOCALE (więcej informacji w duplocale(3)) lub nie jest prawidłowym locale.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zwracana jest wartość przekształconej litery lub c, gdy przekształcenie nie jest możliwe.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje toupper() i tolower() są wątkowo bezpieczne z pewnymi zastrzeżeniami. Mogą być bezpiecznie używane w aplikacjach wielowątkowych, tak długo, jak setlocale(3) nie jest wywoływane w celu zmiany ustawień regionalnych, podczas ich wykonywania.

ZGODNE Z

toupper(), tolower(): C89, C99, 4.3BSD, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.
toupper_l(), tolower_l(): POSIX.1-2008.

UWAGI

Co dokładnie stanowi wielkie i małe litery, zależy od ustawień regionalnych. Na przykład domyślne ustawienia regionalne "C" nie znają umlautów, więc nie jest wykonywane ich przekształcenie.
W niektórych nieangielskich ustawieniach regionalnych występują małe litery bez odpowiadających im liter wielkich; niemieckie ostre s jest jednym z przykładów.

ZOBACZ TAKŻE

isalpha(3), newlocale(3), setlocale(3), uselocale(3), towlower(3), towupper(3), locale(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2014-03-18 GNU