Scroll to navigation

TANH(3) Podręcznik programisty Linuksa TANH(3)

NAZWA

tanh, tanhf, tanhl - funkcja tangens hiperboliczny

SKŁADNIA

#include <math.h>
double tanh(double x);
 
float tanhf(float x);
 
long double tanhl(long double x);
Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
tanhf(), tanhl():
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
 
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcja tanh() zwraca tangens hiperboliczny dla x, który jest matematycznie zdefiniowany jako:
tanh(x) = sinh(x) / cosh(x)

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają tangens hiperboliczny argumentu x.
Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.
Jeśli x wynosi +0 (-0), to zwracane jest +0 (-0).
Jeśli x jest równe dodatniej (ujemnej) nieskończoności, to zwracanE +1 (-1).

BŁĘDY

Nie występują.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje tanh(), tanhf() i tanh1() są wątkowo bezpieczne.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001. Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

ZOBACZ TAKŻE

acosh(3), asinh(3), atanh(3), cosh(3), ctanh(3), sinh(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2014-01-07