Scroll to navigation

STRSPN(3) Podręcznik programisty Linuksa STRSPN(3)

NAZWA

strspn, strcspn - zwracanie długości początkowego podłańcucha

SKŁADNIA

#include <string.h>
size_t strspn(const char *s, const char *accept);
size_t strcspn(const char *s, const char *reject);

OPIS

Funkcja strspn() oblicza długość (w bajtach) początkowego segmentu s składającego się w całości ze znaków z accept.
Funkcja strcspn() oblicza długość początkowego segmentu s składającego się w całości ze znaków nienależących do reject.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja strspn() zwraca liczbę bajtów początkowego segmentu s składającego się tylko ze znaków z accept.
Funkcja strcspn() zwraca liczbę bajtów początkowego segmentu s składającego się ze znaków nie należących do reject.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje strspn() i strcspn() są wątkowo bezpieczne.

ZGODNE Z

SVr4, 4.3BSD, C89, C99.

ZOBACZ TAKŻE

index(3), memchr(3), rindex(3), strchr(3), string(3), strpbrk(3), strsep(3), strstr(3), strtok(3), wcscspn(3), wcsspn(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <siewca@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2014-02-28