Scroll to navigation

STRSIGNAL(3) Podręcznik programisty Linuksa STRSIGNAL(3)

NAZWA

strsignal - zwraca napis opisujący sygnał

SKŁADNIA

#include <string.h>
char *strsignal(int sig);
extern const char * const sys_siglist[];

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
strsignal():
Od glibc 2.10:
_XOPEN_SOURCE >= 700 || _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Przed glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

OPIS

Funkcja strsignal() zwraca łańcuch opisujący numer sygnału przekazany w argumencie sig. Łańcuch może być używany tylko do następnego wywołania funkcji strsignal().
Tablica sys_siglist przechowuje łańcuchy opisujące sygnały poindeksowane według numerów sygnałów. Jeżeli jest to możliwe, należy raczej korzystać z funkcji strsignal() niż z bezpośredniego dostępu do tej tablicy.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja strsignal() zwraca odpowiedni łańcuch opisu lub komunikat o nieznanym sygnale, gdy numer sygnału jest błędny. W niektórych systemach (ale nie w Linuksie) dla błędnego numeru sygnału może zostać zwrócony wskaźnik NULL zamiast komunikatu.

ZGODNE Z

POSIX.1-2008. Występuje w Solarisie i systemach BSD.

ZOBACZ TAKŻE

psignal(3), strerror(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <siewca@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2010-09-15 GNU