Scroll to navigation

GETPWENT(3) Podręcznik programisty Linuksa GETPWENT(3)

NAZWA

getpwent, setpwent, endpwent - pobranie wpisu z pliku z hasłem

SKŁADNIA

#include <pwd.h>
#include <sys/types.h>
struct passwd *getpwent(void);
void setpwent(void);
void endpwent(void);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
Funkcja getpwend zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej poszczególne pola linijki z /etc/passwd. Podczas pierwszego wywołania, zwracany jest pierwszy wpis; później zwracane są kolejne.
Funkcja setpwent ustawia wskaźnik pliku na jego początek /etc/passwd.
Funkcja endpwent() zamyka plik /etc/passwd.
Struktura passwd jest zdefiniowana w <pwd.h> następująco:
struct passwd {
    char  *pw_name;		/* nazwa użytkownika */
    char  *pw_passwd;		/* hasło użytkownika */
    uid_t  pw_uid;			/* identyfikator użytkownika */
    gid_t  pw_gid;			/* identyfikator grupy */
    char  *pw_gecos;   	/* imię i nazwisko */
    char  *pw_dir; 		/* katalog domowy */
    char  *pw_shell;   	/* program powłoki */
};

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja getpwent() zwraca wskaźnik do struktury passwd lub NULL, gdy nie ma więcej wpisów lub wystąpi błąd.

BŁĘDY

ENOMEM
Brak pamięci do zaalokowania struktury passwd.

PLIKI

/etc/passwd
plik bazy z hasłami.

ZGODNE Z

SVID 3, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

fgetpwent(3), getpwnam(3), getpwuid(3), getpw(3), putpwent(3), passwd(5)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 getpwent
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
1996-05-27 GNU