Scroll to navigation

GETHOSTID(2) Podręcznik programisty Linuksa GETHOSTID(2)

NAZWA

gethostid, sethostid - pobranie lub ustawienie unikalnego identyfikatora obecnej maszyny

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
long gethostid(void);
 
int sethostid(long hostid);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
Pobranie lub ustawienie unikalnego 32-bitowego identyfikatora obecnej maszyny. 32-bitowy identyfikator powinien być unikalny wśród wszystkich istniejących systemów uniksowych. Normalnie jest to podobne do adresu internetowego lokalnej maszyny, zwracanego przez gethostbyname(3), i dlatego zwykle nie musi być ustawiane.
Funkcja sethostid jest zastrzeżona dla superużytkownika.
Argument hostid jest przechowywany w pliku /etc/hostid.

WARTOŚĆ ZWRACANA

gethostid zwraca 32-bitowy identyfikator obecnej maszyny, jaki został ustawiony przez sethostid(2).

ZGODNE Z

4.2BSD. Funkcje te porzucono w 4.4BSD. POSIX.1 nie definiuje tych funkcji, lecz ISO/IEC 9945-1:1990 wspomina o nich w B.4.4.1. SVr4 zawiera gethostid lecz brak tam sethostid.

PLIKI

/etc/hostid

ZOBACZ TAKŻE

hostid(1), gethostbyname(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 gethostid
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
1993-11-29 Linux 0.99.13