Scroll to navigation

NAN(3) Podręcznik programisty Linuksa NAN(3)

NAZWA

nan, nanf, nanl - zwracają wartość "nie jest liczbą"

SKŁADNIA

#include <math.h>
double nan(const char *tagp);
 
float nanf(const char *tagp);
 
long double nanl(const char *tagp);
Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
nan(), nanf(), nanl():
_XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L;
 
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcje te zwracają (zależną od tagp) reprezentację cichej wartości NaN (nie-jest-liczbą). Jeśli implementacja nie wspiera cichych wartości NaN, funkcje te zwracają zero.
Wywołanie nan("ciąg-znaków") jest równoważne z
strtod("NAN(ciąg-znaków)", NULL);
Podobnie wywołania nanf() i nanl() są równoważne analogicznym wywołaniom strtof(3) i strtold(3).
Argument tagp jest wykorzestywany w sposób nieokreślony. W systemach zgodnych z IEEE 754 istnieje wiele reprezentacji NaN, a tagp wybiera jedną z nich. W innych systemach parametr ten nie ma znaczenia.

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001. Zobacz także IEC 559 oraz dodatek w IEEE 754/IEEE 854 zawierający zalecane funkcje.

ZOBACZ TAKŻE

isnan(3), strtod(3), math_error(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2010-09-20 GNU