Scroll to navigation

ABS(3) Podręcznik programisty Linuksa ABS(3)

NAZWA

abs, labs, llabs, imaxabs - obliczanie wartości bezwzględnej zmiennej całkowitej

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>
int abs(int j);
 
long int labs(long int j);
 
long long int llabs(long long int j);
#include <inttypes.h>
intmax_t imaxabs(intmax_t j);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
llabs():
_XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
 
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcja abs() oblicza wartość bezwzględną argumentu całkowitego j. Funkcje labs(), llabs() oraz imaxabs() obliczają wartość bezwzględną argumentu j, mającego typ numeryczny odpowiedni dla danej funkcji.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zwraca wartość bezwzględną argumentu numerycznego odpowiedniego typu.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje abs(), labs(), llabs() i imaxabs() są wątkowo bezpieczne.

ZGODNE Z

SVr4, POSIX.1-2001, 4.3BSD, C99. C89 zawiera tylko funkcje abs() i labs(), funkcje llabs() oraz imaxabs() zostały dodane w C99.

UWAGI

Wartość bezwzględna najmniejszej ujemnej liczby całkowitej jest nieokreślona.
Funkcja llabs() jest zawarta w bibliotece glibc od wersji 2.0. Funkcja imaxabs() jest zawarta w glibc od wersji 2.1.1
Aby funkcja llabs() była zadeklarowana, może być potrzebne zdefiniowanie _ISOC99_SOURCE lub _ISOC9X_SOURCE (w zależności od wersji glibc) jeszcze przed dołączeniem standardowych nagłówków.
Funkcje abs() i labs() są także wbudowanymi funkcjami kompilatora GCC. Od wersji 3.0 kompilatora GCC funkcje llabs() oraz imaxabs() również są funkcjami wbudowanymi.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), ceil(3), fabs(3), floor(3), rint(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2014-08-19 GNU