Scroll to navigation

HYPOT(3) Podręcznik programisty Linuksa HYPOT(3)

NAZWA

hypot, hypotf, hypotl - funkcja odległości euklidesowej

SKŁADNIA

#include <math.h>
double hypot(double x, double y);
 
float hypotf(float x, float y);
 
long double hypotl(long double x, long double y);
Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
hypot():
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
 
lub cc -std=c99
 
hypotf(), hypotl():
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
 
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcja hypot() zwraca sqrt(x*x+y*y). Jest to długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego o bokach długości x i y, lub odległość punktu ( x,y) od początku układu współrzędnych.
Wyliczenia są prowadzone bez przejmowania się nadmiarami lub niedomiarami pośrednich kroków obliczeń.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają długość przeciwprostokątnej trójkąta prostokątnego z bokami o długościach x i y.
Jeśli x lub y jest równe nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.
Jeśli x lub y jest równe NaN, a drugi argument nie jest nieskończonością, to zwracane jest NaN.
W przypadku przepełnienia wyniku operacji, występuje błąd zakresu i funkcje zwracają odpowiednio HUGE_VAL, HUGE_VALF lub HUGE_VALL.
Jeśli oba argumenty są zdenormalizowane, wynik także jest zdenormalizowany, występuje błąd dziedziny i zwracany jest poprawny wynik.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).
Mogą wystąpić następujące błędy:
Błąd zakresu: przekroczenie w górę wartości wynikowej
errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji zmiennoprzecinkowej ( FE_OVERFLOW).
Błąd zakresu: przekroczenie w dół wartości wynikowej
Rzucany jest wyjątek przekroczenia w dół zakresu operacji zmiennoprzecinkowej ( FE_UNDERFLOW).
Funkcje te nie ustawiają errno w tym przypadku.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001. Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), sqrt(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2010-09-20