Scroll to navigation

GETSID(2) Podręcznik programisty Linuksa GETSID(2)

NAZWA

getsid - pobranie ID sesji

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
pid_t getsid(pid_t pid);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
getsid(0) zwraca ID sesji procesu wywołującego. getsid(p) zwraca ID sesji procesu o numerze ID procesu równym p. (ID sesji dla procesu jest to numer ID grupy procesów procesu przewodzącego sesji.) Po błędzie zwracane jest (pid_t) -1, i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EPERM
Proces o numerze ID procesu równym p istnieje, ale nie należy do tej samej sesji, co proces bieżący, a implementacja traktuje to jako błąd.
ESRCH
Nie znaleziono procesu o numerze ID procesu równym p.

ZGODNE Z

SVr4, POSIX 1003.1-2001.

UWAGI

Linux nie zwraca EPERM.
Linux zawiera tę funkcję systemową począwszy od wersji Linuksa 1.3.44. Wspomaganie w libc istnieje od libc 5.2.19.
Aby otrzymać prototyp pod glibc, należy zdefiniować zarówno _XOPEN_SOURCE, jak i _XOPEN_SOURCE_EXTENDED, lub użyć "#define _XOPEN_SOURCE n", gdzie n jesy liczbą całkowitą większą lub równą 500.

ZOBACZ TAKŻE

getpgid(2), setsid(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 getsid
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
2001-12-17 Linux 2.5.0