Scroll to navigation

GETRESUID(2) Podręcznik programisty Linuksa GETRESUID(2)

NAZWA

getresuid, getresgid - pobranie rzeczywistego, efektywnego i zachowanego ID użytkownika lub grupy.

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
int getresuid(uid_t *ruid, uid_t *euid, uid_t *suid);
 
int getresgid(gid_t *rgid, gid_t *egid, gid_t *sgid);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
getresuid i getresgid (obydwa wprowadzone w systemie Linux 2.1.44) pobierają rzeczywisty, efektywny i zachowany ID użytkownika (lub odpowiednio grupy) bieżącego procesu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EFAULT
Jeden z podanych argumentów wskazuje poza przestrzeń adresową programu wywołującego.

ZGODNE Z

To wywołanie jest specyficzne dla Linuksa.

ZOBACZ TAKŻE

getuid(2), setuid(2), setreuid(2), setresuid(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 getresuid
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
1997-07-16 Linux 2.1.44