Scroll to navigation

UNLOCKED_STDIO(3) Podręcznik programisty Linuksa UNLOCKED_STDIO(3)

NAZWA

getc_unlocked, getchar_unlocked, putc_unlocked, putchar_unlocked - nieblokujące funkcje standardowego wejścia/wyjścia

SKŁADNIA

#include <stdio.h>
int getc_unlocked(FILE *stream); int getchar_unlocked(void); int putc_unlocked(int c, FILE *stream); int putchar_unlocked(int c);
void clearerr_unlocked(FILE *stream); int feof_unlocked(FILE *stream); int ferror_unlocked(FILE *stream); int fileno_unlocked(FILE *stream); int fflush_unlocked(FILE *stream); int fgetc_unlocked(FILE *stream); int fputc_unlocked(int c, FILE *stream); size_t fread_unlocked(void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream); size_t fwrite_unlocked(const void *ptr, size_t size, size_t n, FILE *stream);
char *fgets_unlocked(char *s, int n, FILE *stream); int fputs_unlocked(const char *s, FILE *stream);
#include <wchar.h>
wint_t getwc_unlocked(FILE *stream); wint_t getwchar_unlocked(void); wint_t fgetwc_unlocked(FILE *stream); wint_t fputwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream); wint_t putwc_unlocked(wchar_t wc, FILE *stream); wint_t putwchar_unlocked(wchar_t wc); wchar_t *fgetws_unlocked(wchar_t *ws, int n, FILE *stream); int fputws_unlocked(const wchar_t *ws, FILE *stream);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
getc_unlocked(), getchar_unlocked(), putc_unlocked(), putchar_unlocked():
_POSIX_C_SOURCE >= 1 || _XOPEN_SOURCE || _POSIX_SOURCE || _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
clearerr_unlocked(), feof_unlocked(), ferror_unlocked(), fileno_unlocked(), fflush_unlocked(), fgetc_unlocked(), fputc_unlocked(), fread_unlocked(), fwrite_unlocked():
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
fgets_unlocked(), fputs_unlocked(), getwc_unlocked(), getwchar_unlocked(), fgetwc_unlocked(), fputwc_unlocked(), putwchar_unlocked(), fgetws_unlocked(), fputws_unlocked():
_GNU_SOURCE

OPIS

Każda z tych funkcji zachowuje się tak samo, jak jej odpowiednik bez przyrostka "_unlocked" z tym wyjątkiem, że nie używają one blokad (same nie ustawiają blokad, jak też nie sprawdzają, czy blokada została ustawiona przez innych) i z tego względu nie są bezpieczne w trybie wielowątkowym. Zobacz flockfile(3).

ZGODNE Z

Cztery następujące funkcje: getc_unlocked(), getchar_unlocked(), putc_unlocked() i putchar_unlocked() występują w POSIX.1-2001.
Niestandardowe odmiany funkcji *_unlocked() występują również w kilku systemach z rodziny Uniksów, jak też są dostępne w najnowszych wersjach glibc. Raczej nie należy ich używać.

ZOBACZ TAKŻE

flockfile(3), stdio(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2008-08-29