Scroll to navigation

FABS(3) Podręcznik programisty Linuksa FABS(3)

NAZWA

fabs, fabsf, fabsl - wartość bezwzględna liczby zmiennoprzecinkowej

SKŁADNIA

#include <math.h>
double fabs(double x);
 
float fabsf(float x);
 
long double fabsl(long double x);
Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
fabsf(), fabsl():
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
 
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcje zwracają wartość bezwzględną liczby zmiennoprzecinkowej x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te zwracają wartość bezwzględną z x.
Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.
Jeśli x wynosi -0, to zwracane jest +0.
Jeśli x jest równe ujemnej lub dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

BŁĘDY

Nie występują.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje fabs(), fabsf() i fabsl() są bezpieczne dla wątków.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001. Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

ZOBACZ TAKŻE

abs(3), cabs(3), ceil(3), floor(3), labs(3), rint(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2013-07-10