Scroll to navigation

ERF(3) Podręcznik programisty Linuksa ERF(3)

NAZWA

erf, erff, erfl - funkcje błędu

SKŁADNIA

#include <math.h>
double erf(double x); float erff(float x); long double erfl(long double x);
Proszę linkować z -lm.

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
erf():
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
 
lub cc -std=c99
 
erff(), erfl():
_BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 600 || _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
 
lub cc -std=c99

OPIS

Funkcja erf() zwraca funkcję błędu dla x, zdefiniowaną jako

erf(x) = 2/sqrt(pi)* całka od 0 do x z exp(-t*t) dt

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają funkcję błędu argumentu x jako wartość z przedziału [-1, 1].
Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.
Jeśli x wynosi +0 (-0), to zwracane jest +0 (-0).
Jeśli x jest równe dodatniej (ujemnej) nieskończoności, to zwracane jest +1 (-1).
Jeśli x jest podnormalna (ang. subnormal), to występuje błąd przekroczenia zakresu i zwracane jest 2*x/sqrt(pi).

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).
Mogą wystąpić następujące błędy:
Błąd zakresu: przekroczenie w dół wartości wynikowej ( x jest podnormalna)
Rzucany jest wyjątek przekroczenia w dół zakresu operacji zmiennoprzecinkowej ( FE_UNDERFLOW).
Funkcje te nie ustawiają zmiennej errno.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje erf(), erff() i erfl() są bezpieczne dla wątków.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001. Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

cerf(3), erfc(3), exp(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2013-10-29 GNU